جنوب

106
۱۰ حوت ۱۳۸۸

جان باختن ۱۱تن در نتیجه انفجار در ولایت هلمند


کلید * نهم حوت ۱۳۸۸

ديروز يكشنبه در برخورد يك واسطه تراكتور با ماين جاسازی شده در حاشيه جاده‌ ای در ولسوالي نوزاد هلمند ۱۱‬غيرنظامي جان باختند.

داوود احمدي سخنگوي والي هلمند گفت: در ميان كشته‌شدگان دو كودك و سه زن شامل هستند.

هرچند تاكنون فرد و يا گروهي مسووليت اين حادثه را برعهده نگرفته، ولی منابع دولتي در هلمند مسووليت اين ماين‌گذاري را به گروه طالبان كه در حال جنگ با نيروهاي دولتي و نظاميان خارجي هستند، نسبت مي‌دهند.

این درحالیستکه هم اكنون درگيري پراكنده ميان طالبان مسلح با نيروهاي دولتي و نظاميان خارجي كه سه هفته قبل تحت عملیات مشترک در مارجه هلمند شروع شد، همچنان ادامه دارد.

بر بنیاد گزارشها اين نيروها موفق شدند تاكنون اغلب طالبان مسلح را وادار به عقب نشيني از منطقه كنند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد