خبرهای داخلی

352
۲۶ قوس ۱۳۹۷
نویسنده: محمد فصیح متوکل

جامعه مدنی:ساختار ناقص شورای‌عالی صلح، سبب بن بست این روند گردیده است


کلید گروپ به روز دوشنبه گزارش مشاوره با نهاد های جامعه مدنی در مورد آتش بس و روند صلح در افغانستان را که در پنج شهر بزرگ افغانستان صورت گرفته بود به نشر رساند.
کم ‌رنگ بودن نفش زنان، نبود روش کار با توجه به مصارف گزاف در شورای عالی صلح، نبود هماهنگی درمیان رهبری شورای عالی صلح و حکومت از نگرانی های جامعه مدنی در روند صلح افغانستان خوانده شده است.
محمود مبارز مدیر مسوول رادیو کلید با بیان نتایج این مشاوره می‌گوید:” مشکلات در ساختار شورای عالی صلح ، بیکاری ، فساد اداری و منازعات محلی ازنگرانی های عمده جامعه مدنی بوده است.”
وی با ابراز نگرانی از افزایش بیکاری در کشور افزود که گروه های تروریستی از این فرصت استفاده کرده و بیشتر جوانان را در صفوف شان جذب می‌کنند.
از سوی هم،خیر محمد نیرو، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید:” که جوانان نیروی فعال جامعه استند و همه سالا ۵۰۰ هزار جوان آماده کار می‌‎شوند؛اما عدم موجودیت فضای کاری کافی سبب شده تا بیشتر جوانان بیکار مانده وشکار گروه های تروریستی شوند.”
به گفته وی، وزارت کار و امور اجتماعی برای کاهش و از بین بردن بیکاری کارهای زیادی کرده و با توجه به همکاری سایر ادارات حکومتی سال گذشته به ۴۰۰ صد هزار تن شغل ایجاد کرده است.
در عین حال، باری سلام، رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، عوامل اساسی افزایش جنگ در افغانستان را فساد اداری، نابرابری های اجتماعی و برخورد دوگانه در تطبیق قانون اساسی عنوان می کند.
آقای سلام هم چنان علاوه نمود که طرح صلح که از سوی چند کارشناسی خارجی به تحریر آمده باشد قابل عملی نخواهد بود.
با این حال، نادر نعیم، معاون شورای عالی صلح می‌گوید که شورای عالی صلح در چندین سال گذشته دستاوردهای زیادی داشته و اکنون طرف های درگیر جنگ میداند که جنگ راه حل نیست و بیشتر علاقه مند به مذاکرات صلح شده اند.
مشاوره با اعضای نهادهای جامعه مدنی در مورد آتش بس و روند صلح در افغانستان از سوی کلید گروپ به همکاری مالی سی پی ای زیر چتر موسسه خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان در ولایت ها کابل، بلخ، کندهار، هرات و ننگرهار صورت گرفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد