و مطالب دیگر

۱۳ ثور ۱۳۹۳

تیم بدمنتون کشور در جام توماس کپ اشتراک می کند

تیم چهارنفری بدمنتون كشور، امروز برای اشتراک در مسابقات بدمنتون زیر نام “توماس کپ” کابل را به مقصد دهلی نو ترک کردند.
كميته ملي المپيك كشور با نشر خبرنامه ای اعلام کرده است كه  این مسابقات به میزبانی کشور هندوستان و با اشتراک بیش از ۳۰ کشور در شهر دهلی برگزار می گردد.
قرار است از  افغانستان ۴ ورزشکار در اين رقابت ها اشتراک نمایند.
گفتنی است که تیم بدمنتون افغانستان جهت تمرینات، نخست شامل کمپ تمرینی فدراسیون بدمنتون هندوستان می شوند و سپس در مسابقات اشتراک می نمایند.
قرار است این تیم به تاریخ ۲۳ می به کشور باز گردند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد