کابل

30
۳۰ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

تکمیل تحقیق در مورد خشونت های مزار و قندهار

نتایج تحقیق هیئت هایی که از سوی رئیس جمهور کرزی برای تحقیق د رمورد تظاهرات خشونت بار اخیر در مزارشریف و کندهارتوظیف شده بودند، به رئیس جمهور تسلیم گردیدند.

در خبرنامهء که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به رادیو کلید ارسال شده، با اعلام این مطلب آمده است که هیئتی که به ریاست محمد اکبری عضو ولسی جرگهء شورای ملی، برای بررسی تظاهرات در مزار شریف به آن شهر سفر کرده بود، در گزارش خود گفته است که دوتن از مظاهره کننده گان، پیش از انجام تظاهرات، اجازهء کتبی برای برگزاری مظاهرهء مسالمت آمیز را از مقام ولایت بلخ گرفته بوده اند، اما تظاهرات برخلاف تعهد آنان، به سرعت از مسیر تعیین شده خارج و بطرف دفتر یوناما کشانده شده و سپس به خشونت گراییده است.

بر اساس این تحقیق، تعدادی آشوبگر نیز در میان تظاهر کننده گان وارد و با استفاه از فرصت به دفتر یوناما حمله کرده و هفت کارمند خارجی یوناما را بی رحمانه به قتل رسانده اند.

در این تحقیق تصریح شده که در حادثهء مزار، هفت کارمند خارجی یوناما به شمول یک زن کشته و یک تبعه خارجی دیگر زخمی شده است.

در تحقیق علاوه شده که ۶ مظاهره کننده کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شده اند.

بر اساس این تحقیق، ۳۳ تن از مظاهره کنندگان به ظن حمله بر دفتر یوناما و کشتار کارمندان آن دستگیر شده اند که شماری از آنان براساس شواهد و مدارک عینی کسب الزامیت نموده و توسط مراجع عدلی تحت تحقیق قرار گرفته اند و تعدادی دیگر از آنها به دلیل عدم موجودیت دلایل موجه والزام آور با اخذ ضمانت رها شده اند.

این هیئت، دست داشتن گروه های آشوبگر را در حمله بر دفتر یوناما تایید کرده و برپیگیری و تحقیقات همه جانبه قضیه تاکید نمودند.

در خبرنامهء دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری همچنین علاوه شده که هیئتی که به ریاست محمدنادر کتوازی عضو ولسی جرگه برای تحقیق در مورد تظاهرات خشونت بار قندهار به آن ولایت سفر کرده بود، ضمن ارائه گزارش خود گفته است که تظاهرات دو روزه بتاریخ های ۱۲ و ۱۳ حمل شهر قندهار بدون اطلاع قبلی مقامات امنیتی راه اندازی شده بوده اند.

در تحقیق علاوه شده که این تظاهرات در ابتدا بصورت مسالمت آمیز جریان داشته و سپس تعدادی افراد فرصت طلب و آشوبگر از نقاط مختلف قندهار در جمع مظاهره چیان داخل شده و با استفاده از احساسات مردم، جریان مسالمت آمیز مظاهره را به خشونت کشانده و به تخریب اموال شخصی و دولتی  و اعمال خشونت بار دست زده اند.

این هیئت همچنین گفته است که در نتیجهء اعمال خشونت بار ۱۶ غیرنظامی و ۳ پولیس کشته و ۱۲۸ غیر نظامی و ۲۲ سرباز پولیس زخمی شده اند.

در گزارش همچنین آمده است که  ۵۵ باب دکان ، یک عراده موتر تیلری و چهار عرداه موترسایکل و تعدادی از اتاق های درسی لیسهء زرغونه انا و وسایط دیگرنیز حریق شدند.

این هیئت نیز براساس شواهد و اظهارات مقامات امنیتی، دست داشتن گروه های آشوبگر را در اعمال خشونت بار شهر قندهار تایید کرده و پیشنهاداتی را به منظور جلوگیری از تکرار چنین وقایع به رئیس جمهور ارائه کرده است.

در خبرنامه علاوه شده که رئیس جمهور کرزی، پس از شنیدن گزارشات این دو هیئت، گزارش های کتبی آنها را تحویل و وعده کرده است که پیشنهادات هردو هیئت را از طریق مراجع قانونی و اجرایی مربوطه پیگیری کند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد