تجارت

547
۲۱ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

تولیدات افغانستان در چین به نمایش گذاشته میشود

کلید * بیست و یکم دلو ۱۳۸۸

مقامات اداره انکشاف صادرت می گویند، برای نخستین بار تولیدات افغانستان در بزرگ ترین نمایشگاه تجارتی در شهر شانگای چین به نمایش گذاشته می شود.

احمد جاوید رییس اداره انکشاف صادارت كشور گفت، در این نمایشگاه به شمول افغانستان ۱۸۰ کشور جهان شرکت می کنند و در نظر است تا تولیدات افغانی در ۹ غرفه که از جانب مقامات تجارت چین در نظر گرفته شده، آثار شان را به نمایش بگذارند.

کارشناسان به این عقیده اند، هر گاه موانع اساسی در جهت رشد سرمایه گذاری از این کشور برداشته شود، بدون شک تولیدات افغانی بزرگ ترین مارکیت را در میان کشور های منطقه به دست خواهد آورد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد