بازسازی

730
۲۷ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

توقف روند بازسازی دربلخ

والی بلخ عطامحمد نور، اخيراً دولت مرکزی را مورد انتقاد قرارداده و گفته است كه بازسازی در ولایات افغانستان غیرعادلانه صورت می گیرد و روند بازسازی در بلخ متوقف گردیده است.

به گفتهء وي؛ بيشترین پروژه ها به ولایاتی اخصاص داده می شود که در آن، جنگ و خونریزی وجود دارد؛ اما در ولایات امن و آرامي مثل بلخ، هیچ توجهي به تخصیص پروژه های بازسازی نشده، و این مسئله نه تنها باعث دلسردی مقامات محلی، بلکه برروان باشندگان بلخ نیز تاثیر منفی گذاشته است.

بلخ در سالهای قبل

گرچند ولایت بلخ در سالهای قبل، از توجه دولت مرکزی دور نبود؛ حامد کرزی در دور اول ریاست جمهوری اش، باری به اين ولایت سفر نمود، یکی از جلسات کابینه اش را درین شهر برگزارکرد، کار و فعالیت والی بلخ را ستود و حتی به پاس خدمات عطامحمد نور درعرصهء بازسازی و نوسازی، مدال وزیرمحمد اکبرخان را به وي اهداء نمود.

امنيت نسبی در بلخ، باعث شد که شمار زیادی از تاجران ملی و بین المللی، سرمایه گذاری نمایند و در بازسازی و نوسازی شهر مزارشریف سهم بگيرند. به تعداد ۱۸ چوک با مناره های زیبا را تاجران ملی، به نام خود شان ساختند؛ اما اکنون روند بازسازی در بلخ به کندی مواجه شده و دولت مرکزی نیز برای سال آیندهء خورشیدی، هیچ پروگرام بازسازی ندارد.

عوامل توقف بازسازی

محمد صبور ۵۰ ساله باشندهء ولسوالی بلخ، با بيان اينكه دولت مرکزی به خصوص رئیس جمهور کرزی، نسبت به مقامات بلخ بی باورشده، می گوید: “کرزی طی سالهای قبل، بلخ و والی بلخ را دوست داشت؛ اما پس از انتخابات دور دوم ریاست جمهوري، عطا از داکترعبدالله عبدالله حمایت نمود و کرزی را در بلخ تنها گذاشت؛ حتا به رسانه ها گفت که ديگر با کرزی و تیم فاسدش، کار نخواهد کرد و درصورت برنده شدن مجدد كرزي، حکومت وي را نخواهد پذيرفت.”

وي مي افزايد: “اين حرکات تند و ناسنجیده؛ نه تنها صمیمیت رئیس جمهور را نسبت به والی بلخ، کاهش داد؛ بلكه دولت مرکزی نسبت به بلخ دل سرد و بی توجه شد، و در نتيجه ضربهء جدی در روند بازسازی و پیشرفت بلخ، وارد گرديد.”

شمار ديگری از مردم؛ تطبیق غیرعادلانهء پروژه ها، کار توسط شرکت هايی که به نحوی مقامات درآن نقش داشته و با کیفیت پایین ساخته شده اند، و همچنين فساد گسترده در بودجهء پروژه های تطبيق شده را، عوامل موثر بی علاقگی دولت مرکزی در اختصاص بودجهء بازسازي به اين ولايت، می دانند.

تقلب در تطبيق پروژه ها

“جواد” یکتن از شهروندان مزارشریف می گوید: “هم اکنون چند سالی از قيرريزي سرک های داخل شهر مزارشریف نگذشته؛ اکثراً تخریب شده اند؛ این ها پروژه هایي اند، که در اصل مواد و حتی بودجهء آنها دستبُرد زده شده است.

وي همچنان تطبیق غیرعادلانهء پروژه ها را نیز عامل اساسی عدم علاقمندی دولت مرکزی به بازسازی بلخ می داند و مي افزايد که در کارتهء خراسان زندگی می کند. در سرک کارتهء خراسان، و مجموع شمال روضهء مبارک، داخل شهر تا نقاط آخر شمال شهر، هیچ بازسازی صورت نگرفته است. همه جاده ها خراب و حتی مناطقي که باید چندین سال قبل سرک های شان قیر و اسفالت می شد، نشد. حتی گفته می شود بودجه هایي که برای بازسازی سرک های شمال روضه مثل کارته صلح، سرک کارته خراسان، کارته بُخدی و سایرسرک ها و پروژه های مهم بازسازی که در شمال روضه قراردارند، به قسمت های جنوبی شهر انتقال يافته و در جنوب روضهء مبارک تطبیق شده، که این خود غیرعادلانه می باشد.

به گفتهء جواد؛ حالا هرمهمانی که از بیرون به شهر مزارشریف وارد شود، به سادگی درک می کند که بازسازی در بلخ، به دو گونه صورت گرفته است. دولت مرکزی هم می داند که مقامات دولتی چقدر پروژه هارا به نفع سمت، منطقه و شهرک شان تطبیق نموده؛ و با درک این موضوع، اقدام به توقف برنامه های بازسازی نموده است.

حاتم بخشي مقامات

در همین حال انجنیر محمدهاشم رئیس ساختمانی شاروالی ولایت بلخ، تايید میکند كه شماری از پروژه های سال جاری خورشیدی، کارشان توقف نموده است؛ زیرا والی بلخ، همه پروژه ها را بدون آنکه به شرکت ها به داوطلبی بگذارد، میان شرکت ها تقسیم نموده و آنها از طریق رقابت برنده نشده اند. بناءً وزارت فوائد عامه، بودجهء اختصاص داده شده را در اختیار ولایت بلخ نگذاشت؛ این پروژه ها شامل ۳۳ قطعه سرک شامل ۲۸ کیلومترمی گردد. به گفتهء محمد هاشم قراراست که این سرک ها دوباره به داوطلبی گذاشته شوند و پروژه هاي كاري شان، تطبیق گردد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد