کابل

55
۱۰ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

توضیح مقام های امنیتی به سناتوران

 

مقام های مسئول در سکتور های امنیتی روز سه شنبه به جلسهء عمومی مشرانو جرگه فرا خوانده شده بودند.

به گزارش خبرنگار رادیو کلید در نشست روز سه شنبهء مشرانوجرگه که روی مسایل امنیتی و پروسهء انتقال متمرکز بود، مقامات امنیتی به سوالات سناتوران در مورد این پروسه پاسخ گفتند.

جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع ملی به سناتوران گفت که موفقیت پروسهء انتقال مسئولیت امنیتی به همکاری مردم با نیروهای امنیتی در بخش تامین امنیت بستگی دارد.

وی همچنان گفت، ما کوشش می کنیم در مدت دو الی سه سالی که به ختم زمان پروسهء انتقال باقی مانده، بتوانیم توانمندی و قابلیت لازم برای عهده دار شدن مسئولیت های امنیتی را پیدا کنیم.

جنرال وردک گفت که اگر جامعهءاز بین المللی به وعده های خود مبنی بر حمایت از نیروهای افغان عمل کنند، قابلیت کمی و کیفی نیروهای داخلی به نصاب لازم برای عهده دار شدن مسئولیت امنیتی می رسد.

وی گفت که بعد از ختم پروسهء انتقال نیز حمایت های جامعه جهانی از افغانستان ادامه پیدا می کند، اما رهبری تمامی برنامه ها به دولت افغانستان تعلق خواهد داشت.

جنرال وردک، شمار اردوی ملی را ۱۲۶ هزار اعلام کرد و گفت که در سه سال آینده این رقم افزایش می یابد.

جنرال بسم الله محمدی وزیر امور داخله نیز که در نشت عمومی مجلس سنا اشتراک کرده بود، بر مشارکت و توازن قومی در پولیس ملی تاکید کرد و گفت که کوشش می کند تا توازن قومی را در پولیس در نظر بگیرد.

وی همچنین گفت که یکی از دلایلی که مردم نسبت به اردوی ملی افغانستان اعتماد دارند، در نظر گرفته شدن مشارکت همهء مردم در آن می باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد