همسایه های افغانستان

46
۱۵ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

توشیح موافقتنامهء استرداد مجرمان در ایران

قانون موافقتنامهء استرداد مجرمان بين ايران و افغانستان كه در مجلس ایران تصویب شده بود، از سوی رئیس جمهور آن کشور توشیح شد.

سایت اطلاع رسانی دولت ایران گزارش داده است که بر اساس اين موافقتنامه، هر يك از دو كشور، متعهد مي شوند که بر پایهء تقاضاي کشور ديگر، اشخاصي را که به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت تعقیب بوده و در قلمرو آن يافت شوند، به آن دولت مسترد کنند.

موافقتنامهء استراد مجرمان نسبت به مجرمینی قابل اجرا است که مرتکب جرمی شده باشند که مطابق قانون هر دو کشور، جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد.

بر اين اساس، تقاضاي استرداد در مورد مرتکبین جرایم سیاسی قابل اجرا نمی باشد.

بر اساس اين موافقتنامه، در برخی از موارد اضطراری، نمایندگان دستگاه قضایی هر یک از دو کشور می توانند، خواستار بازداشت شخص تحت تعقیب در کشور دیگر شوند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد