کابل

32
۳۰ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

توافق سياسي برای بیرون رفت از بن بست در ولسي جرگه

اعضای ولسي جرگه با اکثریت آرا طرح “تفاهم سیاسی و اتفاقی” برای تعیین انتخاب رییس ولسي جرگه را تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار رادیو کلید، سرور عثماني رييس موقت ولسي جرگه در نشست امروز اين مجلس گفت كه کمیسیون ايجاد شده، سه طرح را به اين مجلس پیشنهاد کرده است .

تعیین یک شخصیت ملی مورد حمایت و پذیرش حکومت، اوپوزسیون و اعضای مجلس به عنوان نامزد رياست مجلس و برگزاری انتخابات، طرح ابتدایی این کمیسیون بود که مورد قبول نمايندگان قرار گرفت .

قرار برآن شد که این شخص نیز از سوی کمیسیون ۶۰ نفره ايجاد شده از سوي نمایندگان ولسي جرگه تعیین و معرفی شود .

معرفی این شخص و انتخابات برای وی به روز دوشنبه موكول شد.

به اجرا گذاشتن معیار اکثریت نسبی بدون در نظرداشت اکثریت پنجاه جمع یک و نامزد شدن شمار محدود از نامزدان دوره های قبلی براي انتخاب رييس، دو طرح دیگر کمیسیون بود که قرار شد در صورت ناکامي طرح اول، به بحث گرفته شوند.

از آغاز کار ولسي جرگه تاکنون  چهار مرحله انتخابات برای تعیین رییس اين مجلس برگزار شده اما هیچ یک از نامزدان نتوانسته اند، آراي لازم را بدست آورند.

رسیدن به بن بست در انتخاب رییس مجلس سبب شد تا یک کمیسیون براي بيرون رفت از بن بست ايجاد شود.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد