و سایر گزارش ها

927
۱ حوت ۱۳۸۹

توافق جی ۲۰ برای مقابله با بحران اقتصادی


جی ۲۰ یا بیست کشور پیشرفته و در حال رشد جهان، برای مقابله با بحران اقتصادی و شناسایی و مبارزه علیه نا برابری اقتصادی در سطح جهان به توافق دست یافتند.

“کریستین لگاردی” وزیر اقتصاد فرانسه که رهبری کنفرانس را به عهده دارد، دیروز در کنفرانس سران ۲۰ کشور صنعتی جهان در پاریس گفت، صحبت های مطرح شده در این کنفرانس در خصوص مقابله با بحران اقتصادی جهان، روشن اما سخت بود.

وزیران اقتصاد ۲۰ کشور جهان که ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در دست دارند، برای بحث روی شناسایی عوامل نابرابری و تنظیم ستراتیژی اقتصادی در پاریس گردهم آمده اند تا بتوانند از به میان آمدن بحران دیگر چون بحران سال ۲۰۰۸ جلوگیری کنند.

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد