خبرهای داخلی

316
۹ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: جمشید مجددی

توافق امریکا و طالبان روی برخی موضوعات در پرنسیب


زلمی خلیلزاد نماینده‌ی خاصِ وزارتِ خارجه‌ی امریکا برای صلحِ افغانستان میگوید، که برای نخستین بار در مذاکراتش با نمایندگان طالبان، به گونه‌ی قابلِ ملاحظه‌ی پیشرفت صورت گرفته و دو طرف روی بعضی موارد، در پرنسیب به توافق رسیده اند.
خلیلزاد پس از چاشتِ روز دوشنبه در دیدار با شماری از خبرنگاران در کابل گفت، طالبان را برای گفتگوهای مستقیم با حکومتِ افغانستان، تشویق نموده و ابرازِ امیدواری کرد که افغان‌ها اختلاف‌های سیاسی‌شان را کنار گذاشته و هرچه زودتر، از فرصت بوجود آمده برای پایان جنگِ ۴۰ ساله، استفاده‌ کنند.
نماینده‌ی خاصِ وزارتِ خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان میگوید، افغان‌ها باید راه حلِ بن‌بست، در مورد مذاکراتِ بین الافغانی را جستجو کنند.
این درحالیست که خلیلزاد پس از نشستِ ۶ روزه با نماینده‌گانِ طالبان در دوحه پایتختِ قطر، به کابل آمده و نتایجِ این گفتگوها را با رهبری حکومتِ وحدتِ ملی، رئیس شورای عالی صلح و نماینده‌ی خاصِ سرمنشی سازمانِ ملل متحد در افغانستان، شریک ساخت.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد