غرب

437
۴ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

تهداب گزاری یک پروژهء پنج میلیون دالری در هرات

بزرگترین طرح آبیاری در ولسوالی زنده جان هرات روز گذشته تهداب گذاری شد.

به گزارش رادیو کلید هرات، کار احداث کانالهای آبی ولسوالی زنده جان که نزدیک به ۵ میلیون دالر امریکایی هزینه در بر خواهد داشت، از سوی وزارت انرژی و آب اجرا می گردد.

این کانال به طول ۳۱ کیلومتر احداث می گردد و در مسیر این کانال ۱۴۵ ساختمان آبی به شمول پل، پلچک و بندهای آب گردان ساخته خواهد شد.

فضل احمد ذاکری رئیس تنظیم آب هرات به خبرنگاران می گوید:”هزینهء تکمیل این طرح، نزدیک به ۵ میلیون دالر امریکایی خواهد بود که از سوی وزارت انرژی و آب به کمک بانک جهانی پرداخت می شود.

سرپرست وزارت انرژی و آب نیز می گوید، با تکمیل کار ساختمانی این کانال، آب آبیاری نزدیک به ۶ هزار هکتار زمین تامین می شود.

همچنین بیش از دوهزار خانواده در ۵ قریهء ولسوالی زنده جان از این پروژه بهره مند خواهند شد.

کارشناسان مسائل زراعتی در هرات احداث این کانال را فرصت مناسب برای تهیه منابع آبی، فقرزدایی، جلوگیری از هدر رفتن آب و ایجاد شغل برای اشخاص بی کار می دانند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد