شمال

83
۱۲ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

تهداب گذاری استدیوم ۱۸ هزار نفری در بلخ

سنگ تهداب استدیوم ۱۸  هزار نفری فوتبال در بلخ، توسط ظاهر اغبر رئیس کمیتهء ملی المپیک و عطا محمد نور والی بلخ به زمین گذاشته شد.

به گزارش رادیو کلید مزار، زمین این استدیوم از طرف یکی از تاجران، در اختیار ادارهء ورزش قرار داده شده و قرار است این استدیوم با هزینهء ۸۰ میلیون افغانی ساخته شود.

ظاهر اغبر، رئیس عمومی کمیتهء ملی المپیک، همزمان با تهداب گذاری این استدیوم به رسانه ها گفت:” این استدیوم فوتبال که گنجایش ۱۸ هزار تماشاچی را دارد، تا ۱۸ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.”

عطا محمد نور، والی بلخ با موثر خواندن اعمار اماکن سپورتی در رشد ورزش، گفت که ورزش شیوهء خوبی برای مبارزه علیه مواد مخدر می باشد.

وی همچنین گفت که استدیوم جدید در مزار شریف با کیفیت عالی ساخته خواهد شد. وی همچنین گفت که در آینده میادین کرکت و سکی نیز در این ولایت ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار کلید، ورزشکاران نیز از اعمار این استدیوم اظهار خوشی نموده، ساخت این استدیوم را گامی در راستای رشد فوتبال در مزار می دانند.

این استدیوم در حالی ساخته می شود، که ورزشکاران رشته های مختلف از نبود مکان های ورزشی مناسب شکایت داشته و تمرینات شان را در میدان های خاکی انجام می دهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد