عکس روز

232
۸ جوزا ۱۳۹۸

یگانه باغ وحش افغانستان که در زمان محمدظاهرشاه در کابل تاسیس شد


به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد