تحلیل

97
۱۹ حمل ۱۳۸۹

تنش های اخیر میان کابل و واشنگتن قابل ترمیم است؟


کلید * نوزدهم حمل ۱۳۸۹

کمیسیون مستقل بر گذاری انتخابات که به وسیلۀ حامد کرزی تعیین شده بود و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورا های ولایتی از سوی خارجی ها به کم کاری و بیکفایتی متهم شده بود و اینک زیر فشار های شدید درونی وبیرونی ، عزیزلودین رئیس این کمیسیون و داوود علی نجفی رئیس دارالانشای این کمیسیون مجبور به استعفا شده و دیروز، چهارشنبه ۱۹ حمل استعفای خود را به رئیس جمهور کرزی پیش کردند  و از سوی کرزی قبول شد.

 چند روز قبل که کرزی با این کمیسیون صحبت میکرد و دران از دست زدن خارجی ها در انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکرد، این را هم بیان داشت که زیر این فشار نیز قرار دارد که رئیس و دارالانشای این کمیسوین باید از کار برکنار و عوض شان افراد جدیدی به این سمت ها گماشته شوند، کرزی درآن جلسه با اینکه از کار این دو تن ابراز سپاس میکرد، این راه هم بیان داشت که در صورتی این دو از کمیسیون برکنار گردند، میتوانند در جاهای دیگری دین ملی شانرا ادا کنند، اینکه این جاها کجا میباشند چیزی گفته نشده است و حال که این دو از کمیسیون گوشه شدند، کرزی جاهای جدید شانرا هم  به زودی اعلان خواهد کرد.

درین مورد که به جای این دو نفر چه کسانی برگزیده خواهد شد نیز روشن نیست و مردم نام های متعددی را تا و بالا میکنند. اما تصمیم نهایی در دست خود آقای کرزی میباشد.

بعضی ها اسم کریم خرم را نیز جزء  لست ریاست این کمیسیون دارند، اما اینکه آخرین تصمیم چه خواهد بود تا حال روشن نیست.

با توجه به صحبت های اخیر کرزی که بالاخره سرنوشت او با این حرفهایش چه خواهد شد و آیا قادر به ادامۀ چنین وضعی خواهد بود، برای همه سوال بوده و برخی حتی آنرا ناشد فکر می کنند.

 برکناری  لودین و نجفی و اینکه  تعیین شان در جای دیگری به زودی صورت خواهد گرفت ، نیز روشن نیست.

همچنان خبرهای حاکی ازان است که پارلمان میخواهد تا روی صحبت های کرزی و اوضاع کنونی بحث کند، اینکه این بحث ها چه نتایجی به بار خواد آورد نمیتوان پیشبینی کرد ، با توجه به دوستی های که برخی از اعضای پارلمان با جامعۀ جهانی دارند و برخی ها آگاهانه حرف های اخیر کرزی را خلاف منافع ملی افغانستان میدانند، درین بحث ها کوشش خواهند کرد که مسئله نقض قانون و عدم صلاحیت رئیس جمهور را نیز مطرح سازند.

وقتی خود کرزی میگوید که خارجی ها برایش گفته است که ما جهت جلوگیری از تعدیل در قانون انتخابات به طرق دیگری توسل خواهیم جست که اشاره به پارلمان بود و بالاخره این کار هم صورت گرفت وتعدیلات کرزی رد شد، پیوست به آن این سوال هم مطرح میگردد که ایا پارلمان دست به مقابله با کرزی برای برکناری او با دوسوم آراء نخواهد زد؟

بسیاری از کارشناسان روابط افغانستان و امریکا به این باورند که حرفهای کرزی و امریکایی ها در حدی بالا رفته که دیگر کسی قادر به ترمیم آنها  نیست و امریکایی ها جز اینکه حساب را با کرزی یکطرفه کنند، راه دیگری برایشان وجود ندارد.

 چون میان این دو استخوان شکنی به حدی بالا رفته که کمترین کسی خوشبین نیست که باز هم کرزی و امریکایی ها جور آمد کنند و بسازند که اگر بسازند هم میتواند فقط موقتی باشد. اینکه آیا با رفتن کرزی از صحنه  حواریون او چون لودین و نجفی بر صدر کار ها باقی خواهند ماند یا خیر باز هم برای کسی معلوم نیست ، اما محاسبات عادی میتواند این حکم را صادر کند که اینان هم در قدرت بعد از کرزی چندان مطرح نخواهند شد.  

مردم افغانستان از چند روز به اینسو در تشویش و اضطراب به سر میبرند و فکر میکنند، که بار دیگر جدل ها و کشمکش ها به جاده و بازار کشانده خواهد شد و این مردم خواهند بود که تاوان آنرا خواهند پرداخت و حال که لودین و نجفی هم بر کنار شدند، و چون همه میدانند که این برکناری حلقۀ از همان جدل ها و ناراضی هاست، لذا نمیتواند تشویش مردم اضافه نشود و برزندگی مادی شان نیز اثر نگذارد.    

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد