خبرهای داخلی

۲۰ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

تنش میان پولیس و برخی اعضای ولسی جرگه در کابل

در پی تنش میان پولیس و برخی نمایندگان ولسی جرگه، در نزدیک گمرک کابل، وزارت امور داخله می‌گوید که این قضیه به گونه جدی و عادلانه، بررسی می‌شود.
شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه به شمول نرندرسنگ خالصه و مریم سلیمان‌خیل ادعا دارند که نیروهای امنیتی در یک ایست بازرسی در شهر کابل، با آنان برخورد غیر قانونی نمودند.
از سوی هم این نمایندگان ولسی جرگه، خواستار برکناری خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله شده‌اند.
در همین حال نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله تاکید می‌کند که تنفیذ قانون و حفظ امن و نظم عامه، وظیفه اصلی پولیس بوده و قضیه جمعه شب، به گونه جدی و عادلانه، تحت بررسی قرار دارد.
این درحالیست که در گذشته، شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، با پاکسازی شیشه‌های سیاه موترهای شان مخالفت کرده و در برخی موارد، نیروهای امنیتی را توهین نموده و مورد لت و کوب قرار داده‌اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد