کابل

73
۱ سرطان ۱۳۸۹

تمدید کار شوراي ملي تا پایان انتخابات دوم


 

ولسي جرگه شوراي ملي، دوره کاری خود را تا اعلام نتایج انتخابات دوم پارلمانی تمدید کرد.

بر بنیاد قانون اساسی، دوره کاری ولسي جرگه در اول ماه سرطان سال پنجم، به پایان می رسد و بنابر این ولسي جرگه باید از امروز به کارش پایان می بخشید.

ولی ولسي جرگه گفته است، از آنجاییکه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار بود در بهار امسال برگزار شود، حدود چهار ماه به تاخیر افتاد، مدت کاری ولسي جرگه نیز تا برگزاری انتخابات دوم تمدید می شود.

یونس قانونی، رییس ولسي جرگه در جلسه روز دوشنبه اين مجلس گفته است، بر این اساس، مجلس کنونی باید تا اعلام نتایج انتخابات بعدی به کارش ادامه دهد.

آقاي قانوني گفته است “حکومت وظیفه داشت که انتخابات را شصت روز قبل از اول سرطان انجام داده و نتایج نهایی را اعلام کند ولی حکومت افغانستان قادر به اجرای انتخابات براساس قانون اساسی نشد و نتیجه منطقی این است که کار شورا تا ختم انتخابات و اعلام نتایج نهایی انتخابات ادامه پیدا می کند.”

انتخابات پارلماني افغانستان قرار است ۲۷ سنبله سال روان برگزار شود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد