خبرهای داخلی

208
۱۲ دلو ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

تمدید حضور مهاجرین افغان در پاکستان برای دو ماه دیگر

وزارت سرحدات و مناطق قبایلی پاکستان خواسته تا حضور مهاجرین افغان در این کشور برای دو ماه دیگر تمدید شود. از امروز اول فبروری، معیاد کارت‎های مهاجران افغان در پاکستان به پایان رسیده‎است.
این کارت‎ها بر اساس تصمیم اخیر مقام‎های پاکستانی تا سی و یکم جنوری مدار اعتبار بود.
اما حالا وزارت سرحدات و مناطق قبایلی پاکستان از حکومت آن کشور خواسته تا برای مهاجران افغان دو ماه دیگر فرصت داده شود که در پاکستان بمانند.
اقدس شوکت سخنگوی این وزارت می‎گوید علت تمدید دو ماه باید بخاطری باشد که از نظر بشری ممکن نیست برای یک میلیون تن گفته شود که پاکستان را به یکباره‎گی ترک کنید.
از میان بیش از دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تن آن‎ها کارت دارند و ثبت نام شده‎اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد