و سایر گزارش ها

851
۱۲ دلو ۱۳۸۹

تمام عواید معادن كشور به وزارت مالیه تحویل داده می شود


وزیر معادن می گوید که از این پس تمامی عواید به دست آمده از استخراج معادن و مسایل وابسته به آن به صورت شفاف به وزارت مالیه تحویل خواهد شد.

وحید الله شهرانی وزیر معادن این مطلب را ديروز در کابل در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر مالیه افغانستان ابراز کرد.

در عین حال حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه که قراردادی را در این زمینه با وزیر معادن به امضا رساند، گفت که وی تقاضا دارد تا برای شفافیت عواید همه ادارات دولتی و جلوگیری از فساد، باید چنین اقداماتی را اتخاذ کنند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد