و سایر گزارش ها

830
۱۲ دلو ۱۳۸۹

تمام عواید معادن كشور به وزارت مالیه تحویل داده می شود

وزیر معادن می گوید که از این پس تمامی عواید به دست آمده از استخراج معادن و مسایل وابسته به آن به صورت شفاف به وزارت مالیه تحویل خواهد شد.

وحید الله شهرانی وزیر معادن این مطلب را ديروز در کابل در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر مالیه افغانستان ابراز کرد.

در عین حال حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه که قراردادی را در این زمینه با وزیر معادن به امضا رساند، گفت که وی تقاضا دارد تا برای شفافیت عواید همه ادارات دولتی و جلوگیری از فساد، باید چنین اقداماتی را اتخاذ کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد