کابل

74
۱۷ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

تمام امور انتخاباتی بر بنیاد قانون جدید اجرا میشود

کلید * هفتدهم ۱۳۸۹

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد: از این پس تمامی امور انتخاباتی کشور بر بنیاد قانون جدید اجرا مي شود.

داوود علی نجفی، رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات گفته است، وزارت عدلیه  تصمیم ولسي جرگه در رد فرمان تقنینی در مورد انتخابات را خلاف قانون اساسی دانسته و به این کمیسیون اطلاع داده که قانون جدید را به اجرا بگذارد.

اين كميسيون در حالي از تبعيت از قانون جديد سخن مي گويد كه چندی پيش، ولسي جرگه با اکثریت آرا اين قانون كه با فرمان تقنینی حامد کرزی توشيح شده بود را رد كرد.

ولی مشرانو جرگه با حمایت از فرمان تقنيني رييس جمهور کرزی در مورد انتخابات، موضع مخالف با تصمیم ولسي جرگه اتخاذ کرده است.

فضل هادي مسلميارمعاون مشرانو جرگه مدعيست، ولسي جرگه در آخرین سال کاری خود بر پایه قانون اساسی، چنين حقي را ندارد.

این درحالیستکه رييس جمهور كرزي در واكنش تند به تصمیم ولسي جرگه در رد قانون انتخابات گفته بود، “خارجی ها” با نفوذ در پارلمان مانع از تایید این فرمان شده اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد