کابل

72
۵ حوت ۱۳۸۸

تلفات نظاميان امريکا در کشور به يك هزار تن رسيد


کلید * پنجم حوت ۱۳۸۸

از آغاز جنگ امريکا در افغانستان يعني از سال ۲۰۰۱ تاکنون يكهزار نظامي امريکايي در اين جنگ کشته شده اند.

پنجاه و چهار نظامي امريکايي از آغاز سال جديد ميلادي در افغانستان کشته شده اند.

اين در حاليستکه در همين مدت فقط چهار نظامي امريکايي در عراق کشته شده اند.

نظاميان امريکايي به همراه نيروهاي بين المللي از دو هفته پيش حملات گسترده اي را بر ضد افراد وابسته به گروه طالبان در ولايت هلمند آغاز کرده اند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد