کابل

568
۱ حوت ۱۳۸۹

تلاش براي افزايش معاش مامورين دولت


رئيس جديد مبارزه با فساد ادارى، تعهد کرد که به منظور کاهش فساد ادارى  و بلند بردن معاشات مامورين دولتى، تلاش خواهد کرد.

داکتر عزيز الله لودين رئيس سابق کميسيون مستقل انتخابات، به اساس فرمان رياست جمهورى، به  اين سمت گماشته شده است.

لودين روز گذشته در مراسم معارفه اش گفت:”سعى مي کنيم در همکارى با وزارت ماليه، معاش مامورين دولت را افزايش دهيم تا مشکل اقتصادى کارمندان، مرفوع و فسادادارى کاهش يابد.”

وى علاوه کرد که اداره اش با مردم بصورت مستقيم در تماس خواهد بود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد