خبرهای داخلی

219
۲۶ قوس ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

تقویم نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد


کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور را که قرار است سال آینده برگزار گردد، اعلام نمود.
بر بنیاد تقویم اعلان شده، ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعین گردیده است.
هم چنان در این تقویم، ثبت نام نامزدان انتخاباتی از اول جدی آغاز می گردد و تا ۱۲ جدی ادامه خواهد داشت و لیست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری در ۱۸ جدی منتشر خواهد شد.
بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون، از تاریخ ۱۸ جدی تا ۲۵ دلو، شکایت ها در باره نامزدان ثبت می گردد و لست نهایی نامزدان انتخاباتی بتاریخ ۲۶ دلو اعلان خواهد شد.
در این تقویم، مدت کمپاین نامزدان دو ماه از تاریخ ۲۸ دلو تا تاریخ ۲۸ حمل تعین گردیده و پس از آن اجازه کمپاین برای کاندیدا ها داده نمی شود.
هم چنان ثبت نام رای دهندگان از تاریخ ۲۰ جدی شروع و الی تاریخ ۴ دلو دوام می یابد که لست نهایی رای دهندگان در پنجم حوت اعلان می گردد.
هم چنان بر اساس این تقویم، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۲۱ ثور سال ۱۳۹۸ و نتایج نهایی در ۲۵ جوزای سال ۱۳۹۸ اعلان خواهد شد.
تقویم انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری در حالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می گردد که تا کنون نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه که دوماه و اندی از تاریخ برگزاری آن می گذرد، اعلان نشده است و مردم به توانایی مدیریت انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون بی باور اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد