اجتماعی

57
۲۴ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

تقابل شاروال هرات با لوي سارنوالي بر سر زمین

لوي سارنوالي غاصبان زمين در ولايت هرات را حمايت کرده و بر خلاف فرامين رئيس جمهور عمل مي كند.

محمد سليم تره كي شاروال هرات در مصاحبه اختصاصی با رادیو کلید ضمن بيان اين مطلب، حمايت لوي سارنوالي را خلاف منافع ملي خوانده و وجود فساد و اختلاس در اين نهاد را از دلايل اساسي دخالت لوي سارنوالي در قضيهء پس گيري اراضي غصب شده مي خواند.

شاروال هرات با آنكه بر وجود هماهنگي میان مسؤلان لوي سارنوالي و افراد فرصت طلب و سود جو تاکید می کند، پيگيري این قضيه را از وظايف اوليهء كميسيون پس گيري اراضي غصب شده مي خواند.

بر بنياد گفته هاي شاروال هرات؛ هم اكنون حدود نود هزار جريب زمين در سطح ولايت هرات، در تصرف غاصبان زمين قرار دارد و کمیسیون پس گیری اراضی غصب شده، خود را ملزم به پس گيري این زمین ها مي داند.

اظهارات شاروال هرات مبني بر داست داشتن مسؤلان لوي سارنوالي در حمايت ازغاصبان زمین، در حالي صورت مي گيرد كه لوي سارنوالي، اين اظهارات را مغرضانه خوانده و اين اتهامات را رد مي کند.

امان الله ايمان سخنگوي لوي سارنوالي در تماس تلفنی با رادیو كليد، اظهارات شاروال هرات را يك ادعای محض خوانده و اقدامات لوي سارنوالي را اقدامات قانوني و در راستای تامين عدالت می داند.

آقاي ايمان عملكرد لوي سارنوالي را مطابق با احكام قانون می داند.

ولی شاروال هرات امروز چهارشنبه، يكبار ديگر برگفته هايش تاكيد کرده و اظهارات امان الله ایمان را غير آگاهانه و غير مسؤلانه خوانده و مدعی است که لوي سارنوالي از غاصبان زمین حمایت می کند.

تنش ميان لوي سارنوالي و شاروال هرات، پس از آن بالا گرفت كه كميسيون پسگيري اراضي غصب شده در هرات، در جريان چند ماه فعاليتش، ده ها جريب زمين را از تصرف برخي از اشخاص، خارج و تحت تصرف مجدد دولت قرار داده است.

در پي اين اقدام، عده ای این کار رياست شاروالي را به باد انتقاد گرفته و خواهان رسيدگي به اين موضوع از سوی لوي سارنوالي شدند.

اين كميسيون، چندي پيش بر حسب فرمان رئيس جمهور کرزی در ولایت هرات ايجاد شده و عملا فعاليتش را آغاز کرد.

گفته مي شود، بيش از دو هزار جريب زمين توسط این کمیسیون از تصرف غاصبان و زورمندان خارج شده و مجددا به دولت بازگردانده شده است ولی بر پایه برخی گزارش ها از حدود دو ماه بدینسو عملا کار این کمیسیون به حالت تعلیق در آمده است.

این درحالیستکه برخي مستاجرين همين اراضي، از اینکه بي سرنوشت هستند شاکی اند و از مسؤلان مي خواهند؛ هر چي سریعتر به اين مشكل رسيدگي شود.

محمد داوود، اجاره دار يكي از هنگرهاي نزديكي رود “قارون” مي گويد:” كشمكش ميان دولت و مردم بر سر مالكيت همين اراضي از چند ماه بدينسو جريان داشته كه تا هنوز هم دوام دارد”.

در همين حال برخي از كارشناسان در هرات معتقدند، وظايف لوي سارنوالي ايجاب مي کند که پيگير قضاياي حقوقي بوده و بايد بدان رسيدگي صورت گيرد، ولي آنچه در قضيهء غصب اراضي مطرح مي گردد، این است که غصب اراضي امروزه در سطوح بالاي دولتي وجود دارد و همين امر، شك و ترديد هايی را در مورد عملكرد مسوؤلان سارنوالي ايجاد کرده است.

فيصل كريمي از استادان پوهنتون هرات مي گويد:” از آنجاييكه كميسيون پس گيري اراضي، موفق شده، هزاران جريب زمين متصرفهء دولتي را مجددا به تصرف دولت در آورد، مشخص است كه اقدام قانوني را انجام داده، در غير آن باعكس العمل هايی مواجه مي گرديد.”

با اين هم، عدهء از شهروندان هرات، عوامل متعددي را در برخورد نهادهاي دولتي با همچو قضايا دخیل دانسته و بر تحقيقات بيشتر در همين قضايا تاكيد مي كنند.

گل احمد باشندهء شهر هرات مي معتقد است:” تثبيت مالكيت در همچو قضايا، يك امر حتمي است كه بايد رعايت گردد و به همين اساس، اگر شاروالي هرات بدون تحقيق كامل، اقدامي را انجام دهد با مشكلاتی رو برو خواهد شد”.

كارشناسان مي گويند، وجود فساد اداري، دست داشتن مقامات ارشد دولتي در غصب اراضي و نفوذ زورمندان، از موارد اساسي افزايش اينگونه قضايا شناخته می شود كه تا هنوز هم جريان دارد.

گفته مي شود، درحال حاضر اضافه تر از سه مليون جريب زمين در سطح كشور به صورت غیر قانونی در تصرف زورمندان است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد