عکس روز

57
۱۰ سرطان ۱۳۸۹

تفریگاه قرغه در کابل و رنگین کمان خلق شده برفضای آن(نجیب الله مسافر)

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد