خبرهای داخلی

160
۲۲ سنبله ۱۳۹۷
نویسنده: عمران نياز

تغییر پالیسی فنلند در مورد مهاجران افغان مقیم آن کشور

فنلند مهاجران افغان را از کشورش اخراج نمی کند. ادارۀ مهاجرت فنلند اعلام کرده است، انعده از خانواده های افغان که دارای کودک اند و در فنلند درخواست پناهندگی می‌دهند، از آن کشور اخراج و افغانستان برگشت داده نخواهند شد. ادارۀ مهاجرت فنلند اعلام کرده است که پالیس آن کشور در زمینۀ برگشت دادن مهاجران افغان به پایتخت کشورشان، به دلیل نا امنی و وضعیت کنونی شهر کابل، تغییر کرده است. جانا ووریو، رئیس ادارۀ مهاجرت فنلند گفته است که اکنون شمار بیجا شدگان داخلی در شهر کابل بیشنر شده و گزینۀ اسکان مجدد در کابل محدود شده است. ادارۀ مهاجرت فنلند گفته است که هم اکنون ۷۶۰ درخواست پناهندگی شهروندان افغان در آن کشور زیر کار و منتظر تصمیم نهایی است .پیش از این آلمان و شماری دیگر از کشورهای اروپایی ده‌ها پناهجوی افغان و ترکیه هزاران مهاجر افغان را به افغانستان برگشت داده اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد