تحلیل

300
۸ حمل ۱۳۸۹

تغییر استراتیژی امنیتی پاکستان در مسیر اهداف امریکا


کلید * هشتم حمل ۱۳۸۹

درین روز ها در مورد تغییر دکترین امنیتی پاکستان صحبت های صورت میگیرد که دران به امنیت در شمال پاکستان توجه خاص شده و از زمین و هوا علیه بنیاد گرایان طالب عملیات صورت خواهد گرفت.

رائو قمر سلطان قومندان عمومی نیروی هوایی پاکستان درین مورد صریحا ابراز میدارد: « با توجه به تهدید های موجود از سوی شبه نظامیان محلی پاکستان، وضعیت امنیتی در پاکستان تغییر کرده و متناسب با آن راه های مقابله با نا امنی نیز تغییر کرده است، پیش ازین  پاکستان استراتیزی امنیتی خود را بر مقابله با هند متمرکز کرده بود،

اما تهدید های موجود از سوی شبه نظامیان محلی در پاکستان به تازگی برای هماهنگ سازی با تاکتیک های شبه نظامیان از زمین و هوا تلاش های جدیدی را اغاز کرده است» ؛ همچنان قمر سلطان گفته است که گرفتن ۱۸ فروند جت اف- ۱۶ از امریکا میتواند نیروی هوایی پاکستان را قوی کند تا در مقابله با شورشیان طالب در شمال این کشور به پیروزی برسد.

با اینکه پاکستان با سیاست تشنج آفرینی در منطقه ایجاد گشته و درین ۶۳ سال لحظه ای ازین امر «شریف» دست بر دار نشده و شمال و جنوبش را پیوسته تهدید کرده، همه میپرسند که  آیا  پاکستان به این آسانی میتواند از دشمنی و مقابله با هند دست بکشد و در نهایت از داعیۀ حاکمیت بر کل کشمیر منصرف شود؟ چیزیکه  به این آسانی کسی آنرا قبول کرده نمیتواند .

اما عللی وجود دارد که پاکستان چنین تغییری را اعلان میکند. هندوستان که از سالها در رابطۀ نزدیکی با اتحاد شوروی قرار داشت و با اینکه در شرایط کنونی نیز یکی از مشتریان مهم تسلیحاتی روسیه میباشد، اما روابطش را با ایالات متحدۀ امریکا به شدت بهبود بخشیده و با امضای قرار داد سوخت اتمی که مورد انتقاد برخی از سیاست مداران هندی حتی در درون حزب کنکره مواجه شده، این روابط به حد بالای صعود کرده است.

از جائیکه پاکستان از سالها در مشت امریکا قرار دارد، در شرایط کنونی نمیتواند مخالف میل ایالات متحده در رویارویی با هندوستان قرار بگیرد، علاوتاً در شرایط کنونی هند و پاکستان مسلح به ۴۵۰ موشک هستوی بوده و سالانه ۴۰ موشک دیگرنیز تولیدکرده میتوانند، لذا رویارویی نظامی میان این دو کشور، در قدم اول منجر به نابودی خود آنها میگردد.

علاوتاً بررسی های اولیه نشان میدهد که در صورتی رفراندومی در کشمیر هند صورت بگیرد، بیشتر کشمیری ها تمایل به یک کشمیر مستقل با الحاق کشمیر زیر تسلط پاکستان دارد که به زیان پاکستان میباشد و در قدم دوم مردم کشمیر میخواهند همچنان ضمیمۀ هند باقی بمانند که درین صورت  چانس پاکستان برای دستیابی بر کشمیر هند فوق العاده پائین میباشد.

از چند سال به اینسو که کشمیری ها عملکرد بنیاد گرایان را در پاکستان و افغانستان دیده  و کاروایی های القاعده را با خونریزی های گستردۀ آن در تمام دنیا میبینند،  تمایل کشمیری ها به الحاق با پاکستان بسیار کاهش یافته  و این را با تسلط بیشتر و کم شدن عملیات نیرو های بنیاد گرا در کشمیر هند میتوان به روشنی دید، بگذریم ازینکه هندی ها برای تامین امنیت در کشمیر زیر تسلط خود یک اردوی سه لک نفری را جابجا نموده که در کنار آن هزاران داوطلب هندی نیز بر ضد بنیاد گرایان کشمیری میجنگنند.

 تعیین ستراتیژی جدید پاکستان که از سر شگرد و بیچارگی  اعلان شده،  هرگزمعنی آنرا نمیدهد که از سیاست مداخله در هند و کشمیر و رقابت با همسایۀ جنوبی اش دست کشیده باشد، اگر چنین میبود هرگز عملیات ضد هندی را در افغانستان سازماندهی نمیکرد و برای محدود شدن منافع هند درافغانستان، دولت افغانستان را زیر فشار قرار نمیداد.

رهبران نظامی و غیر نظامی پاکستان به شدت پرگماتیست اند، چون در شرایط کنونی با این سیاست میتوانند کمک های مالی و تسلیحاتی غرب را هرچه بیشتر و بهتر ببلعند، لذا از تغییر ستراتیژی امنیتی درکشورشان بحث کرده و با این اعلان به فانتوم های شانزده که توان انتقال کلاهک های هستوی را داشته و پاکستان به آنها اشد نیاز را دارد ، دست می یابد.

 اما جان کلام درین جاست که نه هند و نه افغانستان به این باور رسیده میتواند که پاکستان دست به تغییر ریشه ای در سیاست ها و ستراتیژی منطقوی اش بزند و یکباره آنچه را که درین ۶۳ سال بافته پنبه نماید و الی که در میان مدت عملا آنرا برای جهانیان و مخصوصا همسایگانش به اثبات برساند و در تمام زمینه ها تغییر اساسی و ریشه ای در برگردان سیاست آن محسوس گردد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد