کابل

52
۲ جوزا ۱۳۸۹

تعیین یک هیات برای شناسایی اجساد سانحه طیارهء پامیر


 

رییس جمهور کرزی با صدور فرمان تازه ای هیاتی را به هدف شناسایی فوری اجساد قربانیان سانحه شرکت هوایی پامیر موظف ساخته است.

این فرمان که امروز در اختیار خبرنگاران گرفته است، هیاتی را به ریاست جنرال بسم الله محمدی و عضویت معین وزارت ترانسپورت، نماینده گان وزارت های داخله و صحت عامه موظف ساخته تا در انتقال اجساد از محل رویداد، تلاش جدی کرده و این اجساد را به خانواده های شان بسپارد.

در عین حال در فرمان خواسته شده تا عوامل سقوط طیاره نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

طیاره شرکت هوایی پامیر روز دوشنبه هفته گذشته زمانیکه از ولایت کندوز به کابل می آمد، در منطقه ای در نزدیکی شمال کابل سقوط کرد.

این طیاره به شمول حمله پرواز، ۴۳ سرنشین داشت و روند انتقال اجساد نیز از دو روز به این طرف آغاز شده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد