کابل

96
۱۶ جوزا ۱۳۸۹

تعیین یک هیات برای بررسی دوسیه های زندانیان


در اعلامیه ای که از سوي دفتر ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است، یک هیات از ارگان های عدلی و قضایی كشور موظف شده تا دوسیه های زندانیانی که گفته می شوند، به اساس گزارش های نادرست و اتهامات غلط در حبس به سر می برند را بررسی کند.

این تصمیم بر اساس فیصله جرگهء ملی مشورتی صلح اتخاذ شده که نماینده گان خواهان بررسی دوسیه های آن عده از زندانیان شده بودند که بدون ارتکاب جرم به زندان ها انداخته شده اند.

تا اکنون روشن نیست که آیا این بررسی ها در مورد محبوسین در زندان های تحت ادارهء نیروهای بین المللی نیز صورت می گیرد، یا خیر؟

با این وجود، ریاست این هیات را حبيب الله غالب وزیر عدلیه به عهده دارد و انتظار می رود، هیات به زودی بررسی های خود را در مورد آغاز کند.

به اساس گزارش ها، صد ها تن از افراد در مرکز و ولایات افغانستان که بر مبنای خصومت های شخصی و راپورهای غلط امنیتی بازداشت شده اند، در زندان های حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی به سر می برند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد