سیاسی

53
۴ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

تعیین هیئت اداری برای سال پنجم ولسی جرگه

کلید * چهارم حوت ۱۳۸۸

دور اول سال پنجم و پایانی ولسي جرگه در اول ماه حوت سال جاري با حضور حامد كرزي رئيس جمهور كشور افتتاح شد.

نظر به طرزالعمل داخلي ولسي جرگه در هرسال جديد كاري معاونين، منشي و نايب منشي از سوي وكلاي ولسي جرگه براي يك سال انتخاب مي گردند.

با این حال در انتخاباتی كه از سوي رئيس مجلس جهت تعيين اعضاي هيات اداري ولسي جرگه اعلام گرديد داود سلطان زوي و فاطمه عزيز خود را كانديد كرسي نايب اول در مقابل ميرويس ياسيني و حاجي فريد به پست منشي ولسي جرگه در مقابل عبدالستار خواصي خود را كانديد نمودند. ولی لحظات بعد تر تمامي از كانديد شدن صرف نظر نموده و اعضاي هيات اداري به جاي خودش شان باقي ماندند.

محمد يونس قانوني رئيس ولسي جرگه گفت در قانون اساسي شيوه انتخابات تصريح نگرديده كه بايد صندوق گذاشته شود.

ولی رمضان بشردوست يكي از نماينده هاي ولايت كابل در ولسي جرگه گفت عرفي كه در گذشته بخاطر انتخاب هيات اداري وجود داشته بايد از آن در انتخابات اين دور هيات اداري نيز استفاده صورت گيرد.

وي گفت هرگاه انتخابات هيات اداري داير نمي شود ولسي جرگه خود نقص قانون را انجام مي دهد.

فاطمه عزيز يكي از كانديدان كرسي معاون اول ولسي جرگه نیز به این باور است که هيات اداري از قبل زمينه سازي هاي را انجام داده بوده تا كساني ديگر نتوانند خود را به اين پست كانديد نمايند.

وي مدعیست انتخابات هيات اداري ولسي جرگه با عجله صورت گرفته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد