دیدگاه

115
۱۵ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

تعویق انتخابات ولسی جرگه و پیامدهای آن

کلید * پانزدهم دلو ۱۳۸۸

كميسيون مستقل انتخابات افغانستان برګذاري انتخابات ولسي جرګه را به تعويق انداخت. طبق قانوني اساسي كشور قرار است كار اعضاى ولسي جرګه به تاريخ اول سرطان سال پنجم پايان يابد. حال با تعويق افتاد انتخابات ولسي جرګه اين سوال مطرح است كه اعضاى ولسي جرګه بعداز تاريخ اول سرطان سال ۱۳۸۹ طبق كدام قانون به كارخويش ادامه خواهند داد.

به هرحال انتخابات ولسي جرګه افغانستان درماه سنبله سال ۱۳۸۹ برګزار خواهد شد و ۲۴۹ وکیل براى بار دوم  به ولسي جرګه معرفي خواهند شي.

اینکه درین دوره از وکلای دور گذشته چه تعدادی به پارلمان آینده راه پیدا خواهند کرد، تا هنوزپیشبینی شد نمیتواند. در صورتیکه مردم کار دورۀ گذشته ولسی جرگه را با دقت زیر نظر قراردهند و بر ان قضاوت  کنند و کار آنان را بر رسی نمایند، کمتر احتمال راه یابی این افراد به این دور دیده میشود، اما اگر مردم بدون در نظر داشت کار این دوره و جدل ها و کشمکش های شان به پای صندوق های رای بروند و بازهم بر همان روابط سمتی و قومی گذشته رای خود را استواز سازند، ولسی جرگۀ جدید نیز بهتر از ولسی جرگۀ گذشته نخواهد بود. در ولسی جرگۀ گذشته بسیاری از جنگسالاران و ناقضان حقوق بشر ۳۰ سال گذشته توانستند رای مردم را با زور و پول به دست آورند و بسیاری از کسانیکه گذشتۀ خونینی نداشتند قادر نشدند درین ولسی جرگه راه پیدا کنند. به این خاطر ما در ولسی جرگۀ گذشته دیدیم که بسیاری روز ها ولسی جرگه از نصاب می افتاد و غیر حاضری دران فوق العاده زیاد بود و هیئت رئیسه همیشه ازین نقطه نظر با مشکل جدی رو به رو بود. به روی منافع خود چانه زنی های بسیاری وجود داشت و اکثر اعضای ان به دنبال امتیاز گیری بوده و روزها در وزارتخانه ها به این خاطر سرگردان بودند. در آخرین روز ها به توزیع زمین های دشت پدوله اقدام کرده و هریک برای خود ده بسوه زمین درین دشت به قیمت فی نمره یک لک افغانی که در حد هیچ است، اقدام کردند و مهمترین اشتباه این ولسی جرگه تصویب منشوری بود که دران تمام ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران سی سال گذشته بخشیده شد و مردم و نهاد های جامعۀ مدنی سخت بر ضد آن شوریدند.

مردم باید با درسگیری از کارهای که ولسی جرگۀ گذشته به سر رساند این بار با دقت در تعیین افرادیکه که باید به این نهاد مهم قانونگذاری و نظارت بر قانون میروند توجه داشته باشند و نباید به پول بازی بخورند و از زور بترسند و بار دیگر ولسی جرگۀ گذشته را تکرار کنند. این را کمیسیون برگذاری انتخابات نیز جدا در نظر بگیرد که افراد زورمدار و پولدار را اجازه ندهد که با صرف هزاران دالر رای مردم را بخرند و بی هیچ لیاقتی وارد این نهاد گردند.

پارلمان افغانستان که شامل دو بخش ولسی جرگه و مشرانو جرگه است، مشرانو جرگه متشکل  از نمایندگان شورا های ولایتی و افراد انتسابی رئیس جمهور است ، اما تمام  اعضای  ولسی جرگه به صورت مستقیم توسط مردم با رای سری انتخاب میگردند و وظیفۀ ان تصویب قانون و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قوانین منشعب ازان میباشد. این قوه بخشی از دولت است که در کنار دو قوۀ دیگر مجریه و قضائیه نقش مهمی در پیشبرد کار دولت دارد. در صورتیکه این قوه پاک و منزه از هر فسادی نباشد و افرادیکه عضو آن میشوند در امور قانون گذاری و نظارت بر قانون  ورزیده و کاردان نباشند، دولت قادر نیست با دوبخش دیگر به تنهایی امور را به پیش ببرد. این بخش که با رای مستقیم مردم  انتخاب میشود، نمایندگی از مردم را کرده و همیشه باید در دفاع از حقوق مردم دربرابر دو قوۀ دیگر قرار داشته باشد. چیزیکه ولسی جرگۀ گذشته دران موفق نبود و اگر این بار به آن توجه جدی نشود و مردم با جمعبندی از افراد و کار ولسی جرگه به پای صندوق های رای نروند، ممکن نیست باهم یک ولسی جرگه و در مجموع این بار هم یک پارلمان لایق و کار دانی داشته باشیم.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد