اجتماعی

759
۱۴ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: محمداسحق اکرمی

تعمیم فرهنگ سوادآموزی در دایکندی

مردم دایکندی از کورس‎های سوادآموزیی که برای زنان در این ولایت ایجاد شده است، استــقبال مــی‎کنــنــد. شمــار کسانــی که در این کورس‎ها مشغول آموزش هستند، به صدها نفر می‎رسد. گلثوم، یکی از شاگردان کورس سوادآموزی در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، میگــویـــد:” تازه امسال شامل کورس سوادآموزی شده‎ام؛ قبلاً توان خواندن هیچ مطلبی را نداشتم، اما فعلاً خیلی خوب شده‎ام. هدفم این است که اطفالم را در خانه کمک کنم و حداقل بتوانم یک لوحه را بخوانم تا از مشکل بیسوادی خلاص شوم.”
بی‎سوادی و عدم دسترسی شمار قابل توجهی از مردم به فــرصــت‎هــای سوادآمــوزی، یکی از مشکــلات عــمده در کــشــور است. بــراســاس گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد زنان افغان بی‎سواند اند. با این حال، سرپرست آمریت سوادآموزی ولایت دایکندی میگوید در سال جاری خورشیدی، ۳۸۷ مرکز سوادآموزی در این ولایت ایجاد شده است. محمدامیر ربانی گفت در این مراکز بیش از ۱۱ هزار نفر، به شمول مرد و زن، زیر پوشش برنامه سوادآموزی قرار گرفته‎اند. ربانی تصریح کرد که از این سوادآموزان، ۱۰ هزار نفر آن‎ها را زنان تشکیل مــی‎دهــنــد. وی افــزود:” مــا در سال جــاری خورشیدی، ۳۸۷ باب کورس سوادآموزی برای بزرگسالان داشتیم که ۲۴۹ باب آن از سوی یونیسکو حمایت میشود و ۱۴۰ باب آن از سوی آمریت سوادآموزی این ولایت راه‎اندازی شده است.”
از آغاز فعــالیت کــورسهـــای ســوادآمـــوزی تاکنون، هزاران نفر، به شمول زن و مرد، در ولایت دایکندی، باسواد شده‎اند. در برخی از این کورسها، بعضی از حرفهها نیز برای سوادآموزان آموزش داده می‎شود. حبیبه، یکی از زنان دایکندی که در این کورس‎ها آموزش حــرفه دیده و حالا صاحب کــار شــده است، میگوید:” کورس سوادآموزی را خواندم و فارغ شدم و اکنون یک دکان باز کرده‎ام. خیلی خوب است که حالا میتوانم بخوانم و نوشته کنم. خواستم از حکومت این است که برای ما زمینۀ ادامۀ آموزش را آماده کند تا بتوانیم تا صنف دوازدهم نیز درس بخوانیم.”
حسین‎داد عــالــمــی‎زاده، سرپــرســت ریــاست معارف ولایت دایکندی، میگوید به دلیل افزایش علاقمندی بــاشــندگان این ولایت به کــورسهــای ســواد حــیاتــی، این ریاست برنامههای متعددی را با همکاری نهادهای همکار با مــعــارف راه‎انــدازی کــرده است. عالمی‎زاده در گــفــتگــو با کــلید افزود: “ما امسال برنامههای مختلف سوادآموزی داشتیم و خوشبتخانه با نهادهای همکار موفق به ایجاد چندین باب مکتب‎ در سطح روستاها شدیم. بنــابـــرایـــن، افرادی که از کورس‌های سوادآموزی فارغ می‎شوند، میتوانند شامل این مکتب‎ها شوند و اگر واجد شرایط باشند، از صنف اول تا صنف چهارم آن‎ها را جذب خواهیم کرد.”
دایکندی یکی از ولایت‎های فقیرنشین کشور است و سطح عمــومـــی سواد در این ولایت بسیار پایین می‎بــاشـــد. حالا با توجه به این که کورس‎های ســـوادآمــوزی در این ولایــت ایجاد شده و عـــلاقـــه مردم نسبت به این کورس‎ها خوب توصیف می‎شود، امید می‎رود که سطح سواد در میان مردم دایکندی تا چند سال آینده بلندتر برود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد