کابل

126
۱۰ سرطان ۱۳۸۹

تعلیق کمک ۴ میلیارد دالری امریکا به افغانستان


در حالی که ایریک هولدر لوی سارنوال امریکا به تازه گی وارد کابل شده؛ تا در مبارزه با فساد و حاکمیت قانون در افغانستان، با مقامات کشور صحبت کند، کمیته تدارکاتی سنای امریکا، کمک چهار میلیارد دالری اداره اوباما برای حکومت افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است.

نیتا لوئی رییس این کمیته گفته است، این کمک پس از یک نشست در مورد فساد اداری افغانستان در دوبی، دوباره بررسی خواهد شد.

خانم لوئی، اتهام دست داشتن برخی مقامات ارشد حکومت کرزی در ممانعت از مبارزه علیه فساد اداری را، دلیل این تصمیم خوانده گفت، شرایط موجود، امنیت نیروهای امریکایی و ثبات دولت و اقتصاد افغانستان را به خطر می اندازد.

این تصمیم سنای امریکا بعد از آن اعلام گردید که رسانه های امریکایی به نقل از محققان این کشور گفته اند: دستگاه قضایی دولت افغانستان تحقیق و دستگیری فاسدان بزرگ را اجازه نمی دهد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد