شمال

79
۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

تظاهرات بر سر تحکیم کناره های دریای آمو در بلخ

کلید * پنجم حوت ۱۳۸۸

صبح روز سه شنبه صد ها تن از باشنده ولسوالی کلدار و شور تیپه ولایت بلخ که هر سال خانه و زمین های شان به بستر دریا تبدیل می شود در یک تظاهرات خواهان تحکیم کناره های دریا آمو شدند.

عبد الروف تاج آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت بلخ به کلید گفت، حدود ۵۰۰ تن از باشنده گان ولسوالی های شورتپه و کلدار این ولایت بخاطر تحکیم کناره های دریا آمو دست به مظاهره زدند.

عبدالرشید دوران وکیل مردم ولسوال شورتپه در شورای ولایتی بلخ می گوید، هر سال خانه و زمین مردم نزدیک دریا، به دلیل آب خیزی ها به بستر دریا مبدل می شود.

وی افزود هر چند دولت چندین باربه ساکنین کنار دریای آمو وعده سپرده تا کناره های دریا را استحکام میبخشد ولی هنوز این وعده عملی نشده است.

هر چند به این مظاهره پایان داده شده است ولی آقای دوران به نقل از مظاهره کننده ها می گوید، اگر در هفت روز آینده دولت به این مسله توجه نکند آنان دوباره دست به مظاهرات خواهند زد.

دریا آمو حدود ۲ هزار و ۵ کلیومتر مرز میان کشور همسایه را با ما تشکیل میدهد که از سوی کشور همسایه سواحل این دریا بگونه اساسی تحکیم کاری شده ولی طرف افغانستان همه ساله هزاران متر زمین از اینکه تحکیم کاری نگردیده به بستر دریا مبدل می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد