عکس روز

113
۱۶ حمل ۱۳۸۹

تصویر یک کودک دستفروش در شهر کابل


به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد