عکس روز

۹ حمل ۱۳۸۹

تصویری از یک مرد نان فروش در کابل

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد