کابل

65
۲۷ دلو ۱۳۸۸

تصویب تعدیلات در قانون انتخابات


کلید * بیست و هفتم دلو ۱۳۸۸

این تعدیلات از سوی یک کمیسیون ویژه که شماری وزراء و اعضای کمیسیون انتخابات عضویت آن را دارند، صورت گرفته و قرار است پس از تصویب نهایی شورای ملی، به اجرا گذاشته شود.

در عین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ادعا کرده که نظریات آنان در این تعدیلات مد نظر گرفته نشده و تا هنوز هم نواقصی در این قانون وجود دارد.

ولی سیامک هروی معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید، این تعدیلات بر پایه نظریات نماینده گان مردم و حقوقدانان با درنظر داشت شرایط کشور، وارد آمده است.

با این حال انتظار می رود نماینده گان مردم در شورای ملی، پس از سپری کردن رخصتی های زمستانی روی این قانون بحث کنند و برای تصویب نهایی آن رای بدهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد