عکس

۲۱ سنبله ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

تصرف کوه‌ها و تخریب منابع طبیعی کشور


افغانستان يک کشور کوهستانى و محاط به خشکه است .

این روزها کوه نشینی به یکی از بزرگترین معضلات شهری تبدیل شده و روز به روز درحال افزایش می‌باشد.

یکی از مشکلات اساسی ساختن خانه ها برسر کوه ها ,تخریب کوه ها و منابع طبیعی است و از سوی دیگر باعث زشت شدن چهره شهر ها می‌گردد.

کوه نشینان کابل،بيکاری، نبود امکانات اوليه و خشک سالی های اخير در قریه ها را دليل آمدن شان به شهر و مسکن گزين شدن در کوه و تپه های پایتخت می‌گویند‌‌‌‌‌.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد