غرب

436
۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

تصرف چند قریه در هرات توسط طالبان

کلید * پنجم حوت ۱۳۸۸

از ولسوالی کشک کهنه از مناطقی به شمار می رود که برای رسیدن به شهر هرات ۹ ساعت از میان کوه ها عبور کرد و از سوی دیگر کنترل اکثریت راه های ارتباطی به شهر در دست طالبان است.

با این حال غلام قادر حافظ زاده ولسوال کشک کهنه هرات ضمن تأیید خبر تصرف چندین قریه به دست طالبان گفته است، طالبان در اکثریت قریه های این ولسوالی حضور دارند و مشکلاتی را برای مردم محل ببار آوردند.

ولسوال کشک کهنه هرات همچنان گفت با وجود اینکه این موضوع را چندین بار با مقامات محلی هرات در جریان گذاشته اند ولی مسؤلین در این عرصه توجه جدی نکرده اند.

به گفته او از مجموع ۱۴۰ قریه ولسوالی کشک کهنه هرات تنها ۶ یا ۷ قریه تحت کنترل دولت قرار دارد و متباقی تحت تصرف طالبان میباشد.

او میگوید برای پاکسازی منطقه از وجود مخالفین دولت نیاز به یک عملیات وسیع تصفیوی در منطقه میباشد.

در همین حال مردم محل ادعا میکنند طالبان با توصل به زور از آنان عشر و ذکات جمع آوری کرده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.

این در حالیستکه مقامات پولیس هرات وجود طالبان مسلح در ولسوالی کشک کهنه هرات را بسیار اندک اعلان میکنند.

به باور کارشناسان کمبود تشکیلات پولیس را یکی دیگر از چالشهای امنیتی در ولسوالی کشک کهنه هرات می خوانند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد