زراعت و باغداری

566
۱ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

تشويق سرمایه گذاران در بخش زراعت

مقامات ادارهء “آیسا” یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید، که آنان تلاش می کنند تا در سال آینده، سرمایه گذاران را بیشتر تشویق به سرمایه گذاری روی پروژه های زراعتی و صنعتی کنند.

نورالله دلاوری رییس ادارهء حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، گفت تاکنون بیشتر سرمایه گذاری ها در افغانستان در بخش های ساختمانی، خدمات مخابراتی و ترانسپورتی بخصوص ترانسپورت هوایی صورت گرفته و این برنامه ها، اکثراً کوتاه مدت بوده اند.

آقای دلاوری می گوید، سرمایه گذاری بیشتر در زراعت و پروژه های تولیدی، می تواند زمینهء کاریابی و رشد اقتصادی را فراهم کند. وي همچنان افزود كه ۷۹۹ ملیون دالر سرمایه گذاری جدید در افغانستان صورت گرفته و تلاش های آنان، جهت جذب سرمایه گذاری بیشتر در این کشور همچنان ادامه دارد.

در عین حال، تاجران و سرمایه گذاران افغان از عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری ها و مشکلات صحبت می کنند و مي گويند که تاکنون دولت افغانستان، یا قادر به حل آن نبوده و یا توجه کافی برای رفع این مشکلات نکرده است.

تاجران افغان همچنان می گویند که مشکلات زیادی در پروسهء صادرات اقلام تجاری به بیرون از کشور وجود دارد که تا هنوز دولت اقدامات لازم را در این زمینه انجام نداده است.

تاجران افغان، از نبود پالیسی های روشن در عرصهء سرمایه گذاری و عدم دسترسی به قرضه های بانکی نیز شکایت دارند و می گویند آنان به قرضه های بانکی نیز دسترسی ندارند.

اما رییس ادارهء “آیسا” می گوید قوانین تازه اي در این زمنیه تدوین شده است، که می تواند زمینهء دریافت قرضه های بانکی را برای سرمایه گذاران فراهم کند. به گفتهء وی؛ براساس برنامه های تازه، زمین های زراعتی نیز در اختیار سرمایه گذارانی که برای رشد زراعت کار می کنند، قرار داده شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد