کابل

93
۵ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

تشدید تلاش ها برای برگزاری جرگه صلح

کلید * پنجم حمل ۱۳۸۸

کمسیون برگزاری جرگه صلح می گوید، روند آماده گی ها با هدف برگزاری جرگه صلح در کابل جریان دارد.

به گفته گل آغا احمدی وردک سخنگوی کمسیون برگزاری جرگه صلح, روند آماده گی ها از اوایل ماه حوت امسال آغاز شده است.

به گفته وی صدها تن از بزرگان قومی سراسر افغانستان، متنفذین محلی و نماینده گان سایر اقشار با هدف شرکت در این جرگه دعوت می شوند.

قرار است جرگه صلح به تاریخ دوازدهم ثور امسال در کابل راه اندازی گردد.

رییس جمهورکرزی و سایر مقامات دولتی افغان گفته اند، در مشوره با شرکت کننده گان این جرگه، راه های بهتر تامین امنیت و استقرار صلح سرتاسری جستجو خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد