شمال غرب

377
۲۵ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

تسلیمی ۸۳ میل سلاح به دایاگ در فاریاب

مقامات امنیتی در فاریاب می گویند، ۸۳  میل سلاح مختلف النوع و مقداری مواد منفجر نا شده، از سوی قومندانی امنیۀ این ولایت به برنامه دایاگ تسلیم داده شد.

سید مسعود یعقوبی سخنگوی قوماندانی امنیۀ ولایت فاریاب در تماس تلیفونی به رادیو کلید مزار گفت:” ۸۳ میل اسلحهء مختلف النوع و مقداری مواد منفجر ناشده که در جریان عملیات های اوپراتیفی و کشفی از نواحی مختلف این ولایت بدست نیروهای امنیتی افتاده بود، به برنامه دایاگ سپرده شده است.

به گفتهء وی، سلاح های تسلیم داده شده شامل، ۳۰ میل کلاشینکوف، ۲۶ میل تفنگچه، ۴ میل راکت انداز، ۱۹ میل سلاح از نوع کربین، موشکوش و چرهء ومقداری مهمات و مواد منفلق ناشده بود که به مسئولین دایاگ داده شد.

به گفتهء یعقوبی، این مقدار مهمات و سلاح در جریان شش ماه دوم سال ۱۳۸۹ جمع آوری و به پیشواز سال ۱۳۹۰ در اختیار دایاگ قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار رادیو کلید مزار، این دومین دور تسلیمی سلاح و مهمات در جریان سال ۱۳۸۹ از سوی قوماندانی امنیۀ ولایت فاریاب به پروسۀ دایاگ می باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد