جنوب شرق

243
۲۶ قوس ۱۳۹۷

تردد وسایط شیشه سیاه و بدون پلیت در غزنی منع قرار داده شد


مسئولان حکومتی ولایت غزنی، به منظور تطبیق قانون، جلوگیری از حوادث تروریستی و جنایی، استفاده از وسایط نقلیه فاقد اسناد و شیشه سیاه را ممنوع قرار داد.
در خبرنامه فرستاده شده از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی آمده است که بر اساس فیصله شورای نظامی غزنی، هیچکسی در مرکز و ولسوالی های غزنی نمی توانند از موتر، موترسایکل و ریکشای فاقد اسناد قانونی و موترهای شیشه سیاه استفاده کند.
در خبرنامه هم چنان آمده است که وحیدالله کلیمزی والی و رئیس شورای نظامی ولایت غزنی از مردم در زمینه تطبیق و رعایت بهتر این ممنوعیت، ضمن درخواست همکاری گفت که گروه های دهشت افگن و جنایتکار، بیشتر اوقات با استفاده از وسایط نقلیه فاقد اسناد و شیشه سیاه دست به اعمال تروریستی و جنایت میزنند که تشخیص و تعقیب شان مشکل است.
خبرنامه می افزاید که این کمپاین امروز با پاک کردن شیشه های سیاه موترهای والی غزنی آغاز شد.
این فیصله در حالی صورت می میگیرد که شماری از تاجران و اتحادیه صرافان غزنی ازتعقیب شدن توسط افراد ناشناس با استفاده از وسایط نقلیه بدون اسناد، شکایت نموده خواهان منع قرار دادن استفاده از وسایط نقلیه فاقد اسناد قانونی شده بودند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد