کابل

64
۵ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

تدابیر فرانسه و بریتانیا برای مهاجرت های غیرقانونی

کلید * پنجم حمل ۱۳۸۹

فرانسه و بریتانیا اعلام کرده اند؛ بزودی یک برنامه مشترک هشداردهی درباره خطرات مهاجرتهای غیرقانونی را در افغانستان براه خواهند انداخت.

اریک بسون، وزیر مهاجرين فرانسه گفته است، زمان آن فرا رسیده تا به اطلاعات نادرست قاچاقچیان که میخواهند علاقمندان مهاجرت غیرقانونی را مورد استفاده قرار داده و آنان را به پرداخت پول زيادتر مجبور کنند، پایان داده شود.

از جانب دیگر، فیل ولاس، وزیر مهاجرين بریتانیا تاکید کرده که ” ما به کاندیدان مهاجرت غیرقانونی نشان خواهیم داد که آنان با خطر دستگیری و اخراج اجباری به کشورشان روبرو خواهند شد.”

خبرگزاری فرانسه از قول وزیر مهاجرين بریتانیا گفته است: این برنامه بیشتر بر مناطق شرقی افغانستان متمرکز خواهد بود و از امکانات اطلاعاتی و تبلیغاتی در آن کار گرفته خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد