کابل

343
۲۱ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

تخمین جمعیت کشور از سوی ادارهء احصائیه

ادارهء مرکزی احصائیه، نفوس کشور را در سال ۱۳۹۰  هجری خورشیدی  ۲۶٫۵  میلیون  تن تخمین کرده است.

عبدالرحمن غفوری رئیس ادارهء مرکزی احصائیه روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، تخمین نفوس کشور در سال ۱۳۹۰ با استفاده از ارقام نخستین سرشماری نفوس در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی و فهرست خانوارهای سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴ صورت گرفته است.

همچنین خانم راحله رئیس بخش دیموگرافی این اداره می گوید،  رشد متفاوت نفوس از ساحات مختلف  کشور نیز از سوی ادارهء احصائیه تخمین شده است.

بر اساس این تخمین، شهر کابل ۳٫۷۶ فی صد، شهرهای بزرگ ۳٫۰۴ فی صد، سایر شهرها ۲٫۳۴ فی صد و نفوس دهات ۱٫۶ فی صد رشد داشته است.

همچنین بر اساس ارقام ارایه شده از سوی ادارهء احصائیه  ۷۶٫۴ فی صد از نفوس کشور در دهات و ۲۳٫۶ در صد دیگر در شهرها  زندگی می کنند.

رئیس ادارهء مرکزی احصائیه، مشکلات امنیتی واقتصادی را از جملهء عمده ترین مواردی  می داند که آنها نتوانسته اند به صورت دقیق نفوس کشور را سرشماری کنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد