جنوب

38
۲۴ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

تجهيز مخالفين مسلح از سوي پاکستان و ايران

والى هلمند، پاکستان و ايران را به  تجهيز و تربيۀ برخى از گروپهاى مخالف مسلح دولت، متهم کرد.

محمدگلاب منگل والى هلمند، روز شنبه طى نشست خبرى درکابل  گفت  که اين دو کشور، به دليل هم مرز بودن با افغانستان، مخالفين مسلح را حمايت مي کنند.

منگل گفت:”اطلاعاتى که به دست ما آمده، نشان مي دهند  كه حکومت ايران و حکومت پاکستان، هم در تربيه و هم در مساعدت مالى برخى از گروپ هاى مسلح کمک مي کنند.”

والى هلمند، همچنين گفت كه بعضى از مخالفين مسلح  بعد از دستگيري، اقرار و تاييد کرده اند که پلان و پروگرام اعمال تخريبى را، از کشورهاى يادشده بدست آورده اند.

منگل، در نشست خبري خود، همچنان گفت که مخالفين مسلح، در سه ولسوالى هلمند (باغران، ديشو و واشير)  حضور دارند؛ اما مراکزي ندارند و به شکل چريکى دست به حمله مي زنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد