کابل

56
۱۱ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

تثبیت شرکت هاى امنيتى مربوط به مقامات دولتى

 

وزارت داخله،از شناسايی تمام شرکتهاى خصوصى امنيتى که مربوط به اراکين بلندرتبۀ دولتى اند، خبر داد.

زمرى بشرى سخنگوى وزارت امور داخله،  دريك کنفرانس خبرى گفت که همچو کمپنى هاى امنيتى،تثبيت شده است.

اين شناسايى به دستور حامد کرزى رئيس جمهور کشور، صورت گرفته است.

رئيس جمهور، هفتۀ گذشته به وزارت داخله هدايت داده بود تا تمام شرکتهاى خصوصى امنيتى را که مرتبط به مقامات بلندپايۀ دولتى ميباشند، شناسايى نمايد.

در حال حاضر،٥٢ کمپنى امنيتى خصوصى به شکل قانونى در کشور فعاليت دارد،که برخى آنها مربوط مقامات بلندپايۀ دولتى است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد