شمال

111
۲۱ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

تایید کشته شدن غیر نظامیان در ولایت سرپل

هیئت اعزامی برای تحقیق، کشته شدن پنج غیر نظامی در عملیات نیروهای بین المللی را در ولسوالی صیاد ولایت سرپل، تایید کرده است.

در خبرنامهء که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به رادیو کلید ارسال شده، ضمن اعلام این خبر آمده است که گزارش هیئت پنج نفری که از سوی والی ولایت سرپل جهت بررسی تلفات غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی صیاد ولایت سرپل موظف گردیده بود، روز شنبه توسط والی آن ولایت به رئیس جمهور ارایه شد.

مطابق به یافته های این هیئت که بر مبنای دیدار با باشندگان قریه و صحبت با شاهدان عینی انجام شده، به تاریخ ۱۵ حمل ۱۳۹۰پنج غیر نظامی در عملیات شبانهء نیرو های بین المللی در قریهء “انگشکه” این ولسوالی کشته شده اند.

بر اساس این خبر، رئیس جمهور، ضمن اظهار تاثر و همدردی با باز ماندگان این حادثه، کشته شدن غیرنظامیان را در این عملیات، شدیداً محکوم کرده و تاکید کرده است که کشتار افراد ملکی نه تنها هیچ کمکی در مبارزه با تروریزم نمی کند، بلکه سبب تضعیف آن، نیز می گردد.

در اعلامیهء دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری علاوه شده که رئیس جمهور کرزی، حملهء تروریستی که باعث کشته شدن قوماندان امنیهء ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل گردید را  نیزمحکوم کرده است.

محمد داوود اسحاق زی قومندان امنیهء ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل روز جمعه بر اثر کمین مخالفان مسلح دولت، در منطقهء کاریز آن ولسوالی  کشته شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد