کابل

476
۱۳ جوزا ۱۳۹۳

تایید قانون وضع مالیه بر ارزش افزوده از سوی مشرانوجرگه

محمدالدین همدرد رئیس کمیسیون اقتصاد ملی، قانون وضع مالیه بر ارزش افزوده را به جلسه عمومی امروز مشرانوجرگه پیشنهاد کرد که با اکثریت آرا تایید شد.
وی افزود: طرح قانون وضع مالیه بر ارزش افزوده با در نظر داشت شرایط اقتصادی موجود در کشور پیشنهاد شده است.
آقای همدرد خاطر نشان کرد: با تنفیذ این قانون، دولت افغانستان می تواند بودجه اش را از طریق عواید داخلی تامین کند.
مشرانوجرگه، درصدی مالیه بر ارزش افزوده را از ۱۰ درصدی که ولسی جرگه تصویب کرده بود؛ به ۵ درصد تعدیل کرد.
فضل هادی مسلم یار، رئیس مشرانو جرگه طرح قانون وضع مالیه بر ارزش افزوده را به رأی گیری گذاشت که با تنها ۲ رأی مخالف، تایید شد.
قانون وضع مالیه بر ارزش افزوده در ۹ فصل و ۳۵ ماده ترتیب شده و در آن، مالیه جداگانه بر اموال قیمتی که مورد استفاده عامه نمی باشد، وضع گردیده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد