خبرهای داخلی

95
۲۸ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

تاکید وزارت معارف به جلوگیری از تخریب مکاتب از سوی مخالفان مسلح


وزارت معارف می گوید که این وزارت در نظر دارد تا بواسطه  مردم محل و نیروهای امنیتی کشور، جلو تخریب مکاتب را در ولایات بگیرد.

محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور می  در کنفرانس حساب دهی حکومت به ملت می گوید که حملات بالای مکاتب در نقاط مختلف کشور یکی از چالش های عمده بخش معارف می باشد و مسئولان این وزارت می کوشد تا از طریق مردم و نیروهای امنیتی جلو تهدید و تخریب مکاتب را از سوی مخالفان مسلح بگیرد.

وزیر معارف کشور هم چنان می افزاید که هم اکنون حدود ۴۰۰ باب مکتب به گونه کامل و قسمی به روی دانش آموزان مسدود می باشد و این وزارت توانست در سال گذشته ۳۳۳ باب مکتب را که قبلا مسدود بود دوباره به روی دانش آموزان باز نماید.

این در حالی است که در تازه ترین مورد در هفته جاری گروه های مخالفان مسلح دولت دو باب مکتب را در ولایت فراه توسط جاسازی ماین منفجر ساختند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد